Kars Sanayisi Ticaret

Sanayi ve Ticaret

İl ekonomisinde tarım ve hayvancılık ana sektörler olduğundan, ilde kurulan sanayi tesislerinin de büyük bir çoğunluğu tarıma dayalı sanayi işletmelerinden oluşmaktadır.

•Devlet yardımları açısından kalkınmada öncelikli il statüsünde olması, ilin sanayi yatırımları açısından bir çekim merkezi olmasını sağlamaktadır. (Kars, 5084 sayılı yasa kapsamında bulunmaktadır. 5084 sayılı kanun, vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmayı amaç edinmektedir).
•Özel sektör için, ilde ucuz ve kalifiye işgücü temininin mümkün olması, sanayi yatırımları açısından fırsat yaratmaktadır.
•Kars, enerji kaynakları potansiyeli bakımından; hidrolik, rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi kaynaklarına sahiptir. İlin elektrik enerjisi açısından yeterli düzeyde olması ve önümüzdeki yıllarda doğal gaz kullanımına da geçilmesi, yapılacak yatırımların enerji gereksinimlerinin karşılanması bakımından avantaj sağlamaktadır.
•İlin içme ve kullanma suyu kaynaklarına yakın olması, ildeki yerleşim ve sanayiye su ihtiya¬cının karşılanması imkânı sunmaktadır.
•İlde bulunan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yatırımları sanayileşmeye önemli katkı sağlamaktadır. Kars’ta merkez ilçede bir, Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde birer olmak üzere dört tane Küçük Sanayi Sitesi oluşumu mevcuttur.
•Merkez ilçe, hayli düz arazi yapısıyla sanayi yatırımları için çok elverişlidir.
•Çimento ve şeker fabrikaları Kars’a önemli ölçüde katma değer ve istihdam imkanları sunmaktadır.
•Komşu ülkelerin ticaretinin ve sanayisinin gelişmemiş olması önemli avantajlar sunmaktadır.
•Kars’ın coğrafi konum olarak Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere olan yakınlığı bir avantaj teşkil etmektedir.
•İlin Gürcistana, Kafkas Cumhuriyetlerine, İran ve Ortadoğu ülkelerine kara yolu bağlantısının bulunması sanayi ve ticaretin gelişimi noktasında önemli bir fırsat sunmaktadır.
•Kars kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım imkanlarına sahip olması sebebiyle güçlü bir ulaşım ağına sahiptir.Madencilik

Maden potansiyeli yapılacak yatırımlar açısından fırsat sunmaktadır.
Yer altı kaynakları açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır.
Taş işletmeciliği gelişmiş olup, önemli ölçüde doğal taş rezervi bulunmaktadır.
Altın, kireç taşı, manyezit, perlit ve linyit kömürü rezervleri bulunmaktadır.
Sarıkamış-Mescitli-Kızılkale-Şehit Emin Köyü Sahalarında orta tenörlü ve 2.091.346.000 ton jeolojik rezervli perlit ve Kağızman sahasında % 45 MgO tenörlü ve 465.000 ton mümkün rezervli manyezit bulunmaktadır.

Benzer Sayfalar0 yorum: